Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot Advania ICT verkkokauppa

Etusivu / Toimitusehdot Advania ICT verkkokauppa

TILAUKSET JA TOIMITUKSET  

 

1. Tilaukset  

1.1 Käyttäjätunnus ja salasana  

Advania ICT verkkokauppaa varten Advania ICT Oy (jäljempänä Advania ICT) antaa Asiakkaalle yhden 

käyttäjätunnuksen ja salasanan Asiakkaan nimeämälle pääkäyttäjälle. Asiakkaan tulee 

esittää voimassa oleva käyttäjätunnus ja salasana päästäkseen tietokantoihin.  

 

Edellisen lisäksi Advania ICT voi antaa määritellyille henkilöille sovitun kappalemäärän 

tilausten tekoon ja selauksiin sekä tarjonnan selauksiin oikeuttavia käyttäjätunnuksia 

ja salasanoja.  

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

1.2 Tilauksen voimassaolo  

Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki käyttäjätunnuksella tehdyt tilaukset, 

tilausten muutokset, tilausten peruuttamiset ja muut tahdonilmaisut ja viestit. Asiakas 

vastaa, että Advania ICT:n verkkokaupan kautta toimitetut tiedot ovat oikeat. Laskutusosoitteen korjauksesta

jälkikäteen, perimme käsittelykulua 35,00 € (alv 0%).

  

1.3  Turvallisuus  

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanojen jakamisesta yhteisössään sekä siitä, 

että käyttöoikeuden saajat sitoutuvat noudattamaan näitä toimitusehtoja. Asiakas on 

velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, 

että niitä ei väärinkäytetä.   

  

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Advania ICT:lle välittömästi havaitessaan tunnusten tai 

salasanojen joutuneen vääriin käsiin. Asiakas ei voi antaa käyttäjätunnuksia sellaisen 

henkilön käyttöön, joilla ei ole oikeutta toimia asiakkaan edustajana. Asiakas vastaa 

käyttäjätunnuksen ja salasanojen joutumisesta sivullisen haltuun ja tästä johtuvasta 

mahdollisesta luvattomasta käytöstä.  

 

2. Toimitukset  

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. 

Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee 

reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.  

 

2.1 Toimitusmaksu  

Toimitusmaksu Suomessa on 14,00 € (alv 0%) riippumatta siitä, toimitetaanko tilauksesi useammalta

tukkurilta. Muiden maiden osalta toimituskulut sovitun tai toteutuneen mukaan.

 

2.2 Toimitusaika  

Mikäli tuote on varastossa, tilatut tuotteet toimitetaan viipymättä. Jos tuotetta ei ole 

varastossa, tuotteiden toimitus tapahtuu valmistajan toimitusaikataulun mukaisesti. 

Advania ICT verkkokauppa -palvelussa tuotteiden kohdalla oleva informaatio tuotteiden 

varastotilanteesta tai mahdollisesta varastoon saapumisesta ei ole täysin reaaliajassa 

eikä Advania ICT sitoudu annettuun tietoon.  

 

3. Hinnat  

Tuotteiden hinnat määräytyvät tilauspäivänä voimassa olevan hinnan mukaan. Mikäli 

viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, 

Advania ICT:llä on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kuin kyseiset muuttuneet hinnat 

tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet. Niiden tuotteiden joiden hinnaksi on 

merkitty nolla (0) euroa, oikea hinta tulee tarkistaa Advania ICT:n myyntipalvelusta. 

Arvonlisävero ja toimituskulut veloitetaan erikseen.  

 

3.1 Maksuehto  

Laitteet ja niihin liittyvät asennukset laskutetaan toimituksen tapahduttua. Maksuehto 

on 14 päivää netto tai erikseen sovitun mukainen.

Viivästyskorko on korkolain mukainen.  

 

3.2 Selvät hintavirheet 

Advania ICT pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla.

Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassamme

siten että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta.

Selviä hintavirheitä voivat olla muun muassa seuraavat esimerkit:

• jos tuotteella on hinta 0,01 euroa tai ei hintaa ollenkaan.

• jos satojen eurojen arvoisen tietokoneen hinnaksi ilmoitetaan esim. 79 euroa.

Em. tapauksissa virheellinen hinta on niin selkeästi oikeasta hinnasta poikkeava, että asiakkaan

katsotaan ymmärtävän virheellisyys.


4. Omistus- ja käyttöoikeudet 

Kaupan kohteena olevan tuotteiden ja lisenssien omistusoikeus on Advania ICT:llä, kunnes 

koko kauppahinta on maksettu.  

 

Toimituksen kohteena / osana olevien kolmannen osapuolen sovellusohjelmistojen tai 

niiden osien käyttöoikeus määräytyy kolmannen osapuolen lisenssiehtojen mukaisesti.   

 

5. Takuuehdot  

Advania ICT:n kautta tilattujen tuotteiden ja ohjelmistojen takuut määräytyvät 

valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Takuuajan katsotaan alkavan 

tavaran toimituspäivästä.  

  

6. Luottamuksellisuus  

Advania ICT verkkokaupan -sivustoissa ja tietokannoissa olevat tiedot ovat luottamuksellisia ja ne 

sisältävät Advania ICT:n ja tämän yhteistyökumppanien liikesalaisuuksia. Asiakas on 

velvollinen käsittelemään Advania ICT verkkokauppa -sivustojen ja tietokantojen mukaista 

informaatiota niin, että ne säilyvät salaisina. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta 

informaatiota yhteistyökumppaneilleen, alaisilleen tai vastaaville enempää kuin 

olosuhteiden mukaan on pidettävä välttämättömänä tai asiaankuuluvana. Asiakas on 

velvollinen korvaamaan toimittajalle salassapitovelvollisuuden rikkomisesta 

mahdollisesti aiheutuvan vahingon, mikäli informaatio on luovutettu kolmannelle

osapuolelle tämän ehdon vastaisesti.

 

7. Muut ehdot  

Noudatamme IT 2018 YSE yleisiä sopimusehtoja sekä IT 2018 ELT erityisehtoja 

laitetoimituksista.  

 

8. Palautukset  

Lähetämme jokaisesta tilauksesta tilausvahvistuksen asiakkaalle sähköpostilla. 

Oletamme asiakkaiden tarkistavan tilausvahvistuksensa huolellisesti.   

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun Advania ICT on lähettänyt 

sitä koskevan tilausvahvistuksen.  

  

Jaksotettuja tilauksia, samoin kuin erikseen tilattuja tuotteita ei voida peruuttaa. 

Lisenssitilausten peruutuksesta/muutoksesta veloitetaan 95,00 € (alv 0%).  

  

Jos tuote palautetaan alla olevien ohjeiden vastaisesti, Advania ICT ei ole velvollinen 

korvaamaan asiakkaalle tuotetta tai sen takaisinkuljetusta.  

  

8.1 Tilattu väärä tuote  

Ei palautusoikeutta.   

  

8.2 Toimitettu virheellinen tuote  

Virheellisellä tuotteella tässä yhteydessä tarkoitetaan, että tuote ei ole pakattu 

asianmukaisesti tai että Advania ICT on toimittanut eri tuotteen kuin asiakas on tilannut. 

Koska vaadimme asiakkaita tarkistamaan lähettämämme tilausvahvistukset, 

jälkimmäinen tapaus tarkoittaa, että tuote ei vastaa tilausvahvistusta.   

8.2.1 Palautuskriteerit  

• Tuote on ostettu Advania ICT:ltä  

• Tuote ei vastaa tilausvahvistusta   

• Asiakas on ilmoittanut asiasta 7 vrk sisällä toimituksesta   

• Tuote on myyntikunnossa, avaamattomassa ja virheettömässä pakkauksessa 

(ei koske tuotteita, joita Advania ICT ei ole pakannut asianmukaisesti).   

• Tuote on pakattu asianmukaisesti (palautusosoite lisätty lähetteeseen ei 

paketin kylkeen)  

  

8.2.2 Palautusohje

Sovi palautustavasta sähköpostitse osoitteessa myyntipalvelu@advania.com   

8.2.3 Korvaaminen

Jos asiakkaalle on toimitettu väärä tuote ja tuote on annettujen kriteerien mukainen ja 

palautettu ohjeen mukaisesti, Advania ICT hyvittää tuotteen hinnan veloituslaskun mukaisesti. 

Tällaisissa tapauksissa Advania ICT vastaa kuljetuskustannuksista.   

  

Virheelliseksi toimitukseksi luetaan myös se, että Advania ICT on toimittanut ylimääräisen 

tuotteen. Ylimääräinen tuote tarkoittaa sitä, että asiakas on saanut kaikkien 

lähetyksellä olevien tuotteiden lisäksi ylimääräisen/ylimääräisiä tuotteita. Näitä 

tuotteita ei ole mainittu lähetyksessä/laskussa, joten näistä ei siis myöskään tehdä 

asiakkaalle hyvityksiä.  

 

8.3 Toimitettu puutteellinen tuote  

8.3.1 Kriteerit  

• Tuote on ostettu Advania ICT:ltä  

• Huomautus tilauksesta on tehty 7 vrk sisällä laskun päiväyksestä.   

8.3.2  Toimintaohje  

1.  Ota yhteys sähköpostitse myyntipalvelu@advania.com

2. Toimitamme puuttuvan osan kustannuksitta.   

3. Mikäli emme pysty toimittamaan puuttuvaa osaa, voitte palauttaa puutteellisen 

tuotteen kohdan 8.2.2 ohjeiden mukaan.   

8.3.2 Korvaaminen

Mikäli asiakkaalle on toimitettu puutteellinen tuote eikä puuttuvaa osaa pystytä 

toimittamaan, Advania ICT hyvittää tuotteen hinnan veloituslaskun mukaisesti. Tällöin 

tuotteen tulee olla annettujen kriteerien mukainen ja palautettu ohjeen mukaisesti. 

Tällaisissa tapauksissa Advania ICT vastaa kuljetuskustannuksista.   

 

PALVELUN MUUTOKSET  

 

9. Palvelun muutokset  

  

Advania ICT voi halutessaan päivittää, muokata, muuttaa tai lopettaa kaikki tai osan sähköisen 

palvelun toiminnoista. Advania ICT:llä on oikeus keskeyttää www-palvelu päivitys- ja 

huoltotoimenpiteiden ajaksi ilman eri ilmoitusta. Advania ICT:llä on oikeus sulkea www-palvelu 

kokonaan tai osittain, jos Advania ICT:llä on aihetta epäillä väärinkäytösyritystä tai Asiakkaalla 

on maksamattomia, erääntyneitä laskuja tai muita keskeneräisiä epäselviä asioita.  

Advania ICT voi muokata Advania ICT verkkokauppaa tarvittaessa. Kaikista lisäyksistä ja muutoksista 

ilmoitetaan Asiakkaalle palvelun etusivulla tai sähköpostin välityksellä kahta päivää 

ennen muutoksen tekoa. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin, toimitusten viivästymisiin

ja tuote-erien loppumiseen.  

Top